Bestuur  N.N.K.B.

Voorzitter:           Ella Hulshof

Vice Voorzitter: 

Secretaris:               Evert de Jonge

Penningmeester:      Jannes Bockhoudt

Bestuursleden:          Fokko Frikken

                                    Janny de jonge 

                                    Jan Gruis  (notulist)