De Hr. Carel Kral  is 40 jaar lid.

Hij kegeld bij: H.K.C. "Concordia"  in Zuidbroek.

Hij ontving van de N.N.K.B. voorzitter een Attentie.

De Hr. Jan Boonman is 40 jaar lid.

Hij kegeld bij  H.K.C. "O.D.I.N."  in Zuidbroek

Hij ontving van de N.N.K.B. voorzitter een Attentie.

Mw. Agnes Frikken is 40 jaar lid.

Zij kegeld bij D.K.C. "K.V.O." in Zuidbroek.

Zij ontving van de N.N.K.B. voorzitter een Attentie.

 
De Hr. Otto Maagd is 60 jaar lid .

Hij kegeld bij H.K.C. "ONs genoegen"  in Hoogezand en was daar  zelfs 55 jaar penningmeester.

Hij ontving van de N.N.K.B. voorzitter een Attentie en een oorkonde.


Onze voorzitter heeft i.v.m. corona
samen met een bestuurslid de jubilarissen
aan huis bezocht.
 Jubilarissen N.N.K.B.