Ereleden en leden van verdienste

      Ere voorzitter:        Ere lid:                    Ere lid:

Dhr. G. Korthuis                    Dhr. J. Pompstra                  Mw.G. Jager

Ere lid:                     Ere lid:                    Ere lid:

Dhr. A. Luik                            Dhr. F. Mellens                    Dhr. K. Kolk

 

Lid van verdienste:

Mw. J. de Jonge