-----De nieuwe Klasse normen zijn vastgesteld voor 2023-2024 -----
 
De Noord Nederlandse Kegel Bond hierna te noemen N.N.K.B. is opgericht in 1892 en is statutair gevestigd in Midden Groningen.
Zij is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kegel Bond (K.N.K.B.) en is als zodanig aan de SS Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de K.N.K.B. onderworpen.

Zij stelt ten doel de beoefening en verheffing van de kegelsport en tracht dit te bereiken door,
∑    het uitschrijven, regelen en bevorderen van kegelwedstrijden en het houden van toezicht hierop.
∑    het houden van vergaderingen
∑    het bevorderen van de samenwerking tussen de kegelaars van Nederland in het algemeen en die van de N.N.K.B. in het bijzonder.
De leden van de N.N.K.B. bestaat uit clubs, persoonlijke leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
Het werkgebied van de NNKB betreft de provincie Groningen en Drente en kent de volgende regio's,
Voorzitter:           Ella Hulshof

Secretaris:           Evert de Jonge

Penningmeester; Jannes Bockhoudt

∑    Midden Groningen
∑    VeenkolonieŽn
∑    Winschoten
∑    Eemsmond
∑    Ter-Apel e.o.
∑    Midden Drenthe