-----Nu ook de resultaten van de 1e ronde "3 bonden kegeltoernooi" in Zwolle.-----S.K.F. TOERNOOI 2021. Wie wordt de nieuwe kampioen van Midden-Groningen! ----- Open Bareveld-Toernooi 2021 zondag 31okt. afgesloten met een spannende finale----- Tussenstanden tot 18-10-2021 bijgewerkt----- Nieuws: 4 bonden toernooi wordt 3 bonden toernooi, (zie nieuws 21-09-2021).....
De Noord Nederlandse Kegel Bond hierna te noemen N.N.K.B. is opgericht in 1892 en is statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer.
Zij is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kegel Bond (K.N.K.B.) en is als zodanig aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de K.N.K.B. onderworpen.

Zij stelt ten doel de beoefening en verheffing van de kegelsport en tracht dit te bereiken door,
∑    het uitschrijven, regelen en bevorderen van kegelwedstrijden en het houden van toezicht hierop.
∑    het houden van vergaderingen
∑    het bevorderen van de samenwerking tussen de kegelaars van Nederland in het algemeen en die van de N.N.K.B. in het bijzonder.
De leden van de N.N.K.B. bestaat uit clubs, persoonlijke leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
Het werkgebied van de NNKB betreft de provincie Groningen en Drente en kent de volgende regio's,
Voorzitter:          F. Mellens

Secretaris:           G. van Bruggen

Penningmeester; J. Bockhoudt

∑    Hoogezand-Sappemeer
∑    VeenkolonieŽn
∑    Winschoten
∑    Eemsmond
∑    Ter-Apel e.o.
∑    Emmen e.o.
∑    Zuidlaren

∑    Midden Drenthe