NOORD NEDERLANDSE KEGELBOND

 

 

Slochteren, 14 oktober 2020

 

 

Aan het secretariaat van alle aangesloten clubs, ereleden, lid van verdienste en persoonlijke leden.

 

Betreft: aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, persbericht van de overheid dd, 13 oktober 2020.

 

Voor ons als beoefenaars van de kegelsport is het belangrijkste onderdeel van de maatregelen het sluiten van de horeca en het verbieden van teamsporten voor volwassen gedurende een periode van tenminste 4 weken.

 

Dit heeft voor ons de volgende consequenties:

 

-        Het bestuur kan niet anders dan de uitgestelde jaarvergadering op woensdag 21 oktober 2020 andermaal te moeten annuleren. Daarnaast was de belangstelling /opgave van deelname aan deze vergadering zeer gering en dus niet zinvol.

 

-        Ook de 3de ronde te houden van 26 30 oktober, alsmede de 4de ronde inhaaldag te houden op 14 november komen te vervallen.

We moeten wederom wachten op betere tijden, voor nu: blijf gezond allemaal.

 

 

Vriendelijke groet,

 

HET BESTUUR VAN DE NNKB

 

Ger van Bruggen - secretaris

 

glvanbruggen@home.nl