INFORMATIE 2021  uitgave 2 (14-07-2021)
Beste Kegelaars(sters)

 Laatste Nieuws:

- Met ingang van 1 Oktober is het kegelhuis Harm Wever in de Martinihal gesloten. Martiniplaza heeft de huur opgezegd  en er is wateroverlast geweest, daarom is het niet meer mogelijk om daar nog te kegelen.

- Kegelhuis de Vrijheid in Winschoten heeft besloten om tot 1 Januari 2022 het kegelhuis te sluiten i.v.m. de Delta variant het van Coronavirus.

- Kegelhuizen Delfzijl:
D
e kegelhuizen de Bolder en Rex gaan dicht, dit was al langer bekend. Maar er is ook een positief bericht. Er komt in Delfzijl een nieuw kegelhuis. Midden in de Waterstraat komt een Chinees restaurant waar 2 banen worden gerealiseerd zodat er verschillende clubs uit de regio Delfzijl terecht kunnen. Veel succes gewenst in de toekomst.

- Verdere informatie:
1: Jaarvergadering 2019 en 2020:
Door corona is het niet mogelijk geweest om de jaarvergaderingen van 2019 en 2020 te houden.

De kascontrole over 2019 en 2020 is op 1 maart 2021 uitgevoerd door Alie Heller en Mieneke de Haan van DKC. Gooi ze Om. Het boekwerk is naar alle secretarissen gestuurd met de mogelijkheid om hierop te reageren. We hebben geen verdere reacties gehad, dus we gaan er van uit dat deze jaren akkoord zijn.

2: Sportief Kegeljaar:
De K.N.K.B. laat het sportieve kegeljaar lopen van 1 september tot en met 31 augustus. Er zullen verschillende wijzigingen plaats vinden in het verloop van de wedstrijden. De finales zullen dus niet meer worden gekegeld in november of december maar in april of mei. We beginnen dus in september met de 1e rondgang de 2e rondgang in november en de 3e rondgang en 4e inhaalronde zullen plaatsvinden in het voorjaar zodat we in april of mei de finales kunnen houden. Hier vallen onder de persoonlijke wedstrijden van de klasse ’s A, B, en C. Ook de finales van de teamwedstrijden zullen in die periode worden gehouden. We zijn bezig om de jaarkalender zo snel mogelijk klaar te hebben.

3: Volgende Jaarvergadering:
We waren gewend om de jaarvergadering te houden in april, maar door de verplaatsing van het sportieve jaar zijn dan nog niet alle finalewedstrijden gespeeld en zullen we de jaarvergadering moeten verplaatsen. De K.N.K.B. houdt het financiële jaar wel van januari tot en met december. Als wij deze methode overnemen kunnen we de jaarvergadering eind mei houden. Het financiële en sportieve jaar kunnen we dan behandelen. Fred Mellens was in 2020 aftredend lid van het bestuur, maar hij aangegeven om nog een periode in het bestuur te blijven. Bedankt Fred.

4: Jubilarissen:
Tijdens de jaarvergadering wordt aandacht besteed aan de jubilarissen van dat jaar. Omdat tijdens de corona periode geen jaarvergadering is gehouden zijn we persoonlijk bij verschillende jubilarissen langsgegaan. Dit is ons zo goed bevallen dat als de clubs de jubilarissen bij ons opgegeven wij voor de jaarvergadering een bezoek brengen bij die jubilarissen ( thuis of op de clubavond) en hiervan op de jaarvergadering verslag doen.

5:Vier Bondenwedstrijden:
In 2019 en 2020 zijn we begonnen met de 4 bondwedstrijden voornamelijk voor de B en C gooier. Hieraan deden de Zwolse, Friese, Groningse bond en de N.N.K.B mee. Veel A gooiers doen mee aan de landelijke competitie en voor de B en C gooier wordt niet zoveel georganiseerd. De K.N.K.B was positief over de opzet zoals we het doen bij de 4 bondenwedstrijden en gaan dat mogelijk ook in ander regio’s toepassen. De N.N.K.B wil hier graag mee doorgaan en uitbreiden in onze N.N.K.B.-regio voor de B en C gooier.
6: Hieronder volgt nogmaals de uitleg spelmethode 4 bonden wedstrijd en de nieuw te houden Regiowedstrijden:
We gooien totaal 4 wedstrijden. Iedere bond of regio maakt 2 teams van 4 personen. De spelers worden zo ingedeeld dat de hoogste gooier (landelijk gemiddelde van de K.N.K.B.) in team A op de 1e plek komt. De 2e hoogste gooier komt in team B op de 1e plek. De 3e dan op de 2e plaats in team A en de 4e op plaats 2 in team B enz. Van ieder team komt dan hun hoogste gooier het eerste aan de baan en de puntenverdeling van die 4 is als volgt. De hoogste 4 punten de 2e 3 punten de 3e 2 punten en de 4e 1 punt. Die 4 spelen dus 4 keer tegen elkaar maar iedere keer op een ander baan. Op deze manier zijn de 4 speler aan de baan ongeveer van dezelfde klasse en kunnen hun best doen om een ronde te winnen. Bij spelers van de al gehouden wedstrijden waren erg enthousiast. We zullen U zo snel mogelijk laten weten wanneer en hoe deze wedstrijden gespeeld worden.
ALLES WAT WE WILLEN EN KUNNEN ORGANISEREN HEEFT NATUURLIJK TE MAKEN MET DE VOORTGANG VAN HET CORONAVIRUS.

7: Leden werven:
Door het wegvallen van het kegelhuis in Groningen en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Vrijheid in Winschoten zijn er kegelaars die geen onderdak hebben om te kegelen. De N.N.K.B heeft alle clubs van de Groningerbond benaderd om te kijken hoe we deze kegelaars kunnen helpen en kunnen onderbrengen bij de N.N.K.B en bij een kegelhuis in onze regio. Ook hebben wij de kegelclubs uit Winschoten geďnformeerd over het tijdelijk stopzetten van de Vrijheid. Daarnaast we willen kijken of er nog meer manieren zijn om nieuwe leden te krijgen. Een manier die het beste werk is: Aan de huidige kegelaars(sters) te vragen: Nodig een keer iemand uit om een avond mee te kegelen. (vriend of vriendin, buren, collega’s of familie) We hopen dat het lukt. Succes.

8: Rondgang:
We weten dat het corona virus nog niet weg is dus of alles weer kan of mag hangt hiervan af. We moeten we wel gaan organiseren. De 1e rondgang is gepland in de 2e helft van september. Door het wegvallen van de Vrijheid moeten we een andere locatie zoeken. In het verleden zijn toen (Bareveld nog niet klaar was) de wedstrijden gehouden in Kegelhuis Faber in Hoogezand. We zijn druk bezig dit te organiseren. Hierover komt zo snel mogelijk bericht.

9: Kegelhuizen en vergoedingen:
De K.N.K.B wil stimuleren dat de kegelhuizen waar de N.N.K.B (K.N.K.B.) leden kegelen, de banen in optimale conditie houden. Er is daarom een project opgezet de kegelhuizen daarbij financieel bij te staan. Eenmalig in 2021 een bijdrage van 200 euro en jaarlijks een bijdrage voor het aantal leden van de N.N.K.B (K.N.K.B.) dat in dat kegelhuis kegelt ad. 2 euro per persoon over de jaren 2020 en 2021. De banen worden gevlakt, alles wat met de banen te maken heeft moet voldoen aan de K.N.K.B.-regels. De vlakker wordt aangesteld door de baanhouder; de keurmeester door de K.N.K.B. Als alles in orde is wordt een certificaat uitgereikt met een geldigheid duur van 1 jaar. Aktie N.N.K.B hierin: gaat bij alle kegelhuizen langs die hiervoor in aanmerking komen en wil een voorkeuring doen zodat voor het vlakken al een inzicht is in de kosten.
Het is jammer dat Tom van der Meulen is gestopt als vlakker. Martin Eleveld, lid van de Groninger Bond en straks van de N.N.K.B (Dussel ’t Hail Holtstek), en ik (Jannes Bockhoudt) zijn geslaagd voor de cursus keurmeester van de K.N.K.B en kunnen straks los om de banen te keuren.

De nieuwsbrief wordt gemaakt door Cor Nuninga maar Cor is bezig te verhuizen van het mooie Delfzijl naar het nog mooiere Hoogezand (vinden de hoogezandsters) en daarom heb ik deze keer de nieuwsbrief gemaakt. Mochten er opmerkingen en/of aanmerkingen zijn. Laat het ons dan ze snel mogelijk weten dan kunnen we hier rekening mee houden.
Bestuur NNKB
Jannes Bockhoudt
 

Stuur een mail naar de secretaris: glvanbruggen@home.nl
Bestuur NNKB