Helaas zijn ons 2 ereleden ontvallen, nl.: mw. Els Kuipers 79jr. en Otto Burghgraef 83jr.

     De Noord Nederlandse Kegel Bond heeft het droeve bericht ontvangen,

    dat twee van onze Ereleden zijn overleden.

    Wij zullen ze blijven gedenken als leden met een groot hard voor het kegelen

    en de Noord ned. Kegelbond.

    Het bestuur van de N.N.K.B.

Ook bereikte ons een bericht van overlijden van            

 dhr. Otto Burghgraef op de leeftijd van 83 jr.

 Hij was secretaris van de N.N.K.B. van 1990 tot 2006  

 En heeft  in 2003 de website gerealiseerd. 

  Mw. Els Kuipers op 5 december 2020

  Els overleed op 79 jarige leeftijd.

  Zij was van 1988 tot 2004 bestuurslid van de N.N.K.B.